Basiccoaching

BrainGym

Beter leren presteren door beweging!
BrainGym is voor iedereen die op één of andere manier te maken heeft met moeilijkheden, op het gebied van concentratie, lezen, schrijven, rekenen, memoriseren, coördinatie, organisatie, zich aanpassen aan veranderende situaties en examens afleggen. BrainGym is een werkwijze waarin het geïntegreerd leren en bewegen centraal staat.


Wat is BrainGym en hoe werkt het?
BrainGym bestaat uit een reeks van 26 bewegingsoefeningen. Het doel is om de beide hersenhelften optimaal te activeren en stress te verminderen om beter tot leren te kunnen komen. De oefeningen zijn gericht op 3 verschillende gebieden in de lichaams–brein coördinatie, die een belangrijke rol spelen bij het leren.braingym BrainGym oefeningen zijn ontworpen om kinderen en volwassenen met leerproblemen te stimuleren, te deblokkeren of te ontspannen d.m.v. verschillende bewegingsoefeningen. De oefeningen stimuleren de samenwerking van beide hersenhelften en zintuigen. Wetenschappelijk onderzoek heeft het effect van beweging op cognitieve vaardigheden aangetoond en daarmee het belang van bewegen in leer –en werksituaties onderschreven.


Voor wie is BrainGym bedoeld?
BrainGym is ontwikkeld voor zowel kinderen als volwassenen, voor iedereen die in leer– of werksituaties moeilijkheden tegenkomt.
Te denken valt aan: BrainGym kan zowel individueel als in groepsverband gedaan worden. In de praktijk worden o.a. kinderen met leer– en concentratieproblemen begeleidt. Het is ook mogelijk om kinderen met een zgn. ‘rugzakje’ op locatie, school of thuis te begeleiden. Iedereen die aanspraak kan maken op een PGB kan BrainGym als ondersteunende activiteit inzetten. Voor bejaarden– en verzorgingstehuizen kan een programma in het kader van activiteitenbegeleiding verzorgd worden.

BrainGym is perfect toe te passen in het (reguliere) onderwijs in de groep en individueel, zowel voorwaardenscheppend als remediërend. Voor scholen en andere geïnteresseerden verzorgen wij graag een lezing over BrainGym.