Werkwijze

De behandeling start met een intake. In één of soms twee gesprekken worden uw vragen en klachten nauwkeurig geïnventariseerd.
Uw gezondheid, leefsituatie en voorgeschiedenis komen daarbij aan de orde.

Na de intake wordt met u een plan van aanpak besproken. Waarbij in overleg met u duidelijk wordt welke behandeling het meest aansluit op uw klachten. Dit wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst.

Het aantal consulten hangt af van de aard van de problematiek. Voor het stellen van een diagnose van ziektes of aandoeningen dient u uw huisarts te raadplegen. Indien nodig verwijzen wij door naar een huisarts of andere hulpverlenende instanties.
Basiccoaching